Nascuda a partir de la unió d’homes apassionats i d’un territori excepcional, Adalta és sobretot una col·laboració basada en la confiança: confiança en aquesta terra i confiança en els que la treballen cada dia. Les parcel·les de vinya, actualment en procés de conversió a l’agricultura ecològica, han estat selecionades cuidadosament i són cultivades rigorosament per produir raïms d’alta qualitat.

La terra

La DO Terra Alta es va fundar el 1982, és la regió vinícola més meridional de Catalunya i es troba entre el delta de l’Ebre i l’Aragó. Els seus paisatges, sublims, han estat reconeguts per la UNESCO com a reserva de biodiversitat. A l’interior, aquests paisatges espectaculars influenciats pel Mediterrani ofereixen una flora extremadament variada. A les cadenes muntanyoses de la serralada prelitoral, de pedra calcària, travessades per rius, hi ha boscos d’alzina i pi blanc, però també són terres agrícoles per al cultiu de l’ametller, de la vinya i de l’olivera, cultius típics de la Terra Alta.

Aquestes terres es beneficien d’un clima mediterrani sec amb una forta influència continental a l’hivern, així com d’una important exposició al sol i una baixa precipitació (entre 300 i 500 mm l’any). Els vents dominants són el Cerç, que ve del nord-oest, i les Garbinades, les marinades de component sud.
Aquesta magnífica terra, regne de la Garnatxa, atorga als ceps autòctons de raïms blancs i negres característiques sublims, expressions de la terra calcària mediterrània.

D.O. Terra Alta

El terroir es pot dividir en tres zones molt específiques: la Plana, l’Altiplà i les Valls, ubicades entre 350 i 700 metres sobre el nivell del mar. La vinya es cultiva en terrasses, sovint naturals, o en bancals modelats per l’home. El sòl argil·localcari, pobre en matèria orgànica, de textura mitjana (ni molt rocosa ni molt sorrenca) i de profunditat variable garanteix un excel·lent drenatge, cosa que permet a la planta d’extreure l’aigua necessària per a la floració.

Viticultura

Les parcel·les de Garnatxa Blanca estan situades a l’Altiplà i a la Plana, a 500 i 350 m respectivament. Són vinyes d’uns 30 anys d’edat, sense reg. Les veremes són tardanes, es fan entorn del 20 de setembre i el rendiment és de 35 hl/ha aproximadament, cosa que dóna peu a uns mosts d’alta qualitat.
La parcel·la de Garnatxa Negra es troba a l’Altiplà, a 700 m sobre el nivell del mar, és una de les parcel·les més altes de la Terra Alta i s’hi cultiven ceps de 50 anys, sense reg. La verema també és tardana, té lloc al voltant del 15 d’octubre i els rendiments són de 40 hl/ha aproximadament. Tant l’altitud de la parcel·la com els rendiments fan que els fruits siguin de gran finor i elegància.

L'enologia

Cada parcel·la de vinya se segueix de prop en temps de maduració, per tal de definir la data de collita i assegurar que la maduresa dels raïms sigui òptima. La verema es realitza de forma manual per preservar la integritat dels grans de raïm. Cada parcel·la es vinifica per separat gràcies a la disposició d’equips adaptats, i cada vi és objecte de l’atenció i el mestratge de l’equip professional de Terra Remota, amb la finalitat d’obtenir vins de gran subtilesa.

Contacte