Adalta, s.r.o.

 

Adalta  poskytuje služby v oblasti projektového řízení, řízení změn, řízení procesů, marketingu a částečně řízení kvality a inovací. Inovace jsou řízeny prvky Human centred designu.

Human-Centered Design, lépe řečeno design zaměřený na člověka, je promyšlený postup, jak vyvinout inovativní produkty, služby, nápady tak, aby řešily skutečné potřeby lidí, firem nebo společností a nevycházely jen z pouhých dojmů nebo předpokladů. Naše společnost zjistí problém nebo potřebu, kterou ve své společnosti klient řeší nebo jakého cíle chce dosáhnout a od začátku zapojí do zkoumání a navrhování řešení cílovou skupinu lidí, kterých se problém týká a na které bude mít řešení největší dopad a průběžně s nimi návrhy ověřuje.

 

Dáte nám požadavek na řešení problému nebo na zavedení nového nápadu ve Vaší společnosti a my budeme naslouchat - perfektně vás poznáme a vytvoříme detailní analýzu procesů ve vaší firmě a zjistíme princip fungování vaší společnosti. Poté provedeme analýzu potřeb vašich potencionálních i stávajících zákazníků. Díky nově nabytému vhledu do aktuálních potřeb zákazníků získáte výhodu oproti konkurenci. Díky naší pomoci budete nabízet nebo dělat věci tak, jak si to koncový zákazník opravdu přeje a představuje. Poté budeme tvořit  a zkoušet nápady v praxi.  Testovat, prototypovat a zavádět změny. Budeme analyzovat informace, které jsme nasbírali v terénu a následně budeme hledat příležitosti – problémy a potřeby Vašich klientů.  Posledním krokem bude realizace, tj. aplikace výsledku v praxi a uvedení změny v život. Tato fáze má za cíl uvést nejlepší možné řešení do praxe.

 

Náš tým tvoří několik zkušených pracovníků z řad konzultantů, inovačních leaderů a jejich asistentů. Pracovní tým se neustále rozšiřuje a zdokonaluje ve své oblasti služeb.

Jsme tu pro vás a vaši jedinečnost…